Fungsi Unit SIP+

Peranan:

 • SIPartners+ sebagai pembimbing kepada PGB dalam aspek kepemimpinan dan pengurusan bagi meningkatkan kompetensi pemimpin sekolah..
 • Menyampaikan maklumat berkaitan dasar-dasar pendidikan.

Senarai tugas:

 • Menyedia jadual lawatan bimbingan.
 • Melaksanakan bimbingan dan pemerhatian secara sistematik.
 • Menyediakan laporan bimbingan.
 • Melaksanakan intervensi
 • Melaporkan hasil bimbingan
 • Membimbing PGB melaksanakan program yang diluluskan oleh pusat.
 • Melaksanakan komuniti pembelajaran profesional dalam sekolah dan daerah.
 • Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan program peningkatan prestasi sekolah mengikut arahan semasa (tanpa menjejaskan waktu bimbingan).
 • Melaksana bimbingan merentas daerah dan negeri lain (dengan kebenaran KPPD/Timbalan Pengarah tanpa menjejaskan waktu bimbingan).

 

Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
Unit SIP+
1.

 

 

Belum diisi SIP+
2. Azaman bin Abdul Rahman  SIP+
3. Suyamin bin Samsudin  SIP+
4. Roslina bt Zainal Abidin  SIP+

TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran