Fungsi Unit SIP+

Peranan:

 • SIPartners+ sebagai pembimbing kepada PGB dalam aspek kepemimpinan dan pengurusan bagi meningkatkan kompetensi pemimpin sekolah..
 • Menyampaikan maklumat berkaitan dasar-dasar pendidikan.

Senarai tugas:

 • Menyedia jadual lawatan bimbingan.
 • Melaksanakan bimbingan dan pemerhatian secara sistematik.
 • Menyediakan laporan bimbingan.
 • Melaksanakan intervensi
 • Melaporkan hasil bimbingan
 • Membimbing PGB melaksanakan program yang diluluskan oleh pusat.
 • Melaksanakan komuniti pembelajaran profesional dalam sekolah dan daerah.
 • Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan program peningkatan prestasi sekolah mengikut arahan semasa (tanpa menjejaskan waktu bimbingan).
 • Melaksana bimbingan merentas daerah dan negeri lain (dengan kebenaran KPPD/Timbalan Pengarah tanpa menjejaskan waktu bimbingan).

 

Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
Unit SIP+
1.   Belum diisi SIP+
2.   Belum diisi  SIP+
3. Azli bin Abdul Ani  SIP+
4.   Belum diisi  SIP+