Fungsi Unit Kewangan, Infrastruktur & Perolehan

 • Mengurus hal ehwal kewangan di peringkat daerah.
 • Mengurus dan memperakukan terimaan dan kutipan hasil.
 • Menguruskan dan menyelia pengurusan aset di PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.
 • Mengawalselia penyediaan Penyata Akaun Sekolah dan mempastikan tiada laporan audit bersyarat.
 • Menyediakan khidmat nasihat dan rujukan dalam pengurusan kewangan kepada sekolah-sekolah.
 • Melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kecil untuk PPD dan sekolah-sekolah bukan PTJ.
 • Mengendalikan urusan perolehan untuk PPD dan sekolah-sekolah bukan PTJ.
 • Menyelaras urusan keperluan bangunan dan perolehan sekolah-sekolah di bawah seliaan PPD.
 • Penyelarasan akaun (termasuk sekolah-sekolah bukan PTJ).
 • Memantau perbelanjaan dan transaksi di PPD dan sekolah-sekolah bukan PTJ.
 • Menguruskan penyaluran peruntukan kepada sekolah-sekolah bukan PTJ.
 • Menguruskan keselamatan di PPD sentiasa terjaga.

Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
Unit Kewangan, Infrastruktur & Perolehan
1.

 

 

  Saeena Beevi binti H. Ajis Khan  Penolong Pegawai Tadbir N32
2.

 

 

 Surina binti Subbri  Penolong Akauntan 
3.

 

 

 Mohamad Asyraf bin Mohamad Hassan  Penolong Jurutera Elektrik 
4.

 

 

  Ponmugan A/L  Kalianan  Pembantu Akauntan 
5.    Nurazlina binti Shamsuddin  Pembantu Tadbir (Kewangan)
6.   Belum diisi Ketua Pembantu Tadbir 
7.   Belum diisi Pembantu Tadbir 
8.   Belum diisi Pembantu Tadbir 
9.    Khairil bin Bakri  Menjalankan Tugas Pembantu Akauntan
10.    Norlela binti Ismail  Menjalankan Tugas Penolong Akauntan
11.    Ernie Suriana binti Abdul  Menjalankan Tugas Penolong Akauntan

TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran