Fungsi Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan, Pengurusan Kewangan

  • Merancang dan menyelaraskan urusan pentadbiran dan kewangan.
  • Menguruskan hal ehwal perkhidmatan dan perjawatan guru dan bukan guru.
  • Mengurus dan memperakukan penerimaan dan kutipan hasil.
  • Mengurus rekod harta tetap dan pelupusan.
  • Mengawal selia rekod kewangan dan akaun (Buku Vot, daftar bil dan sebagainya).
  • Menyelia belanjawan tahunan.
  • Melaksanakan sistem kewangan secara elektronik.
  • Menyediakan khidmat nasihat dan rujukan dalam pengurusan kewangan kepada sekolah-sekolah.

Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan
1. Shaharatol Laily bt Mustapha  Penolong Pegawai Tadbir 
 2. Nazmawati bt Yaacob  Pembantu Tadbir 
 3. Nur Aisyah bt Azizan Pembantu Tadbir 
 4. Roslina bt. Saud  Pembantu Tadbir   
5. Hamsiah bt. Mohamed Pembantu Tadbir (BRP)
6. Rohaida bt Ariffin Pembantu Tadbir (BRP)
7. Suhaili bt. Azizan Pembantu Tadbir (BRP)
8. Hasnani bt Awang Saad Pembantu Tadbir (BRP)
 9. Mohd. Rudy bin Mat Abu   Pembantu Operasi
 10. Mohd. Lutfi bin Shaari @ Saari  Pemandu 
11. Faridah bt. Md. Desa Pembantu Awam
12.

 

Belum diisi Pembantu Awam
13.

 

Belum diisi

Pembantu Awam

14. Che Zabidi bin Ayob Pekerja Awam
Unit Kewangan dan Akaun
1. Surina bt Subbri Penolong Akauntan
Unit Akaun Dan Hasil
1. Khairil bin Bakri Ketua Pembantu Akauntan
2. Ernie Suriana bt Abdul  Penolong Akauntan(KUP)
Unit Bayaran Dan Gaji    
 1. Ponmugan a/l Kalianan Pembantu Akauntan
2. Norlela bt. Ismail  Penolong Akauntan(KUP)

 TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran