Fungsi Unit Pentaksiran dan Peperiksaan

 • Mengurus pelaksanaan dan kerahsiaan pentaksiran/ peperiksaan antara sekolah-sekolah.
 • Menyelaras pelaksanaan pentaksiran/peperiksaan seluruh sekolah dalam daerah.
 • Membantu penyerahan, storan dan pengumpulan kertas penilaian sulit.
 • Mengesan pencapaian pelajar berdasarkan penilaian berasaskan sekolah.
 • Mengurus dan mengendalikan pelbagai peperiksaan awam dalam dan luar negeri di peringkat daerah.
 • Membantu menguruskan pendaftaran calon peperiksaan peringkat daerah.
 • Memberi maklumat dan sokongan untuk pentauliahan pusat peperiksaan.
 • Urus setia setiap program latihan penilaian di peringkat daerah.
 • Mengurus dan mengendalikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dalam daerah.
 • Mengurus keselamatan peperiksaan di daerah.
 • Merancang, mengurus dan mengelola penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan dan penilaian peperiksaan di daerah.
 • Menyelaras, memproses maklumat dan data sekolah / calon peperiksaan di daerah.

Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
Unit Pentaksiran dan Peperiksaan
1.   Belum diisi   Penolong PPD, PPP Pentaksiran dan Peperiksaan 
 2.    Shafiee bin Mohd Yatim  Penolong PPD, PPP Pentaksiran dan Peperiksaan

 TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran