Fungsi Unit Pengurusan Sekolah

  • Menyelia pengurusan dan pentadbiran sekolah rendah, menengah termasuk institusi pendidikan di bawah bidang kuasa PPD.
  • Penempatan dan pertukaran guru.
  • Penempatan dan kemasukan murid.
  • Kelulusan permohonan guru ganti.
  • Panel pergerakan gaji dan penilaian prestasi.
  • Kelulusan cuti Guru Besar/Pengetua.
  • Kelulusan permohonan pelancongan/pendaftaran PIBG.
  • Pendaftaran kemasukan murid asing.
  • Menyelia dan menyelaraskan Pendidikan Khas dan Pendidikan Swasta di peringkat daerah.

Pegawai dan Staf

 

Bil   Nama  Jawatan
Unit Pengurusan Menengah
1.

 

 

Belum diisi Pen.PPD Pengurusan SM 
 2. Muhammad Sayuty bin Awang Penolong PPD Pengurusan SM(Murid) 
 3.  Idza Zalina bt Ismail
 Penolong PPD KGSK
Unit Pengurusan Rendah    
1. Nor Hazmin bin Abdul Halim Penyelia Kanan Pengurusan Sekolah
2. Amirulyadi bin Saidin Penyelia Pengurusan Sekolah
3. Hasrol Anuar bin Amat Penolong PPD Pend. Swasta/Khas
4.

 

 

Belum diisi Penyelia Pend. Swasta/Khas
Unit Perhubungan Dan Pendaftaran    
1. Khairul Anuar b. Mokhtar Penolong PPD Siasatan/ Aduan
Unit Latihan
1. Ismail bin Che Ros Penolong PPD Latihan

TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran