Fungsi Unit Pengurusan  Maklumat dan ICT

  • Menyelaras dan melaksanakan penggunaan sistem aplikasi yang dijadualkan di peringkat daerah.
  • Menguruskan kemasukan data, pencetakan laporan dan analisis data.
  • Menguruskan hal-hal pengendalian perkakasan, perisian dan aplikasi.
  • Memberikan input dan menyediakan ulasan perolehan peralatan komputer.

Pegawai dan Staf

 

Bil   Nama  Jawatan
Unit ICT
1.

 

 

Belum diisi

Juruteknik Komputer
Unit Pengurusan Maklumat    
 1.
Mohd Aswad bin Mhd Adnan  Penyelia Maklumat


TIDAK DIBENARKAN
 menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran