Fungsi Sektor Perancangan

  • Membangunkan, memantau dan menilai pelan strategik pembangunan pendidikan daerah yang selari dengan dasar dan pelan pembangunan pendidikan KPM.
  • Menyelaras dan menentukan keperluan dan agihan peruntukan kewangan PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut (OBB).
  • Verifikasi dan penyelarasan pusat sehenti pangkalan data bagi PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD.
  • Menentukan, menyelaras dan memantau KPI dan SKT PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.
  • Menyelaras dan memantau pematuhan terhadap standard kualiti merentasi sektor serta pelaksanaan inisiatif kualiti dan inovasi di peringkat PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.
  • Menyelaras program pelibatan (public-private partnership) dan hubungan antara agensi/komuniti.
  • Menyelaras perhubungan, aduan dan penyebaran maklumat berkaitan program PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.

Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
 Sektor Perancangan
1.

 

 

 Nor Fadzihah bt Abdul Samad  Penolong PPD, PPP Perancangan
2.    Khairul Anuar bin Mokhtar Penolong PPD, PPP Perancangan
     Nazmawati bt Yaacob Pembantu Tadbir

 TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran