Fungsi Unit Pembangunan Manusia

  • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program dan aktiviti Hal Ehwal Murid meliputi aspek:- Buku Teks, Asrama, Biasiswa dan Bantuan Pelajar Miskin, RMT, Anti Dadah dan lain-lain.
  • Menyelaras hal-hal kaunseling dan disiplin murid.
  • Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti kokurikulum dan sukan meliputi persatuan dan badan beruniform.
  • Memantau dan menyelaras pelaksanaan pendidikan wajib dan sekolah selamat

 Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
Unit Hal Ehwal Murid
1.    Mohamad Rodzi bin Mat Isa   Penolong PPD Hal Ehwal Murid
2.   Belum diisi  Penolong PPD Bimbingan, Kaunseling Murid & Kerjaya
3.   Wahai Anuar Bin Hanafiah Penyelia Kanan HEM
 4.   Mohd Shobri bin Rejab@Md Rejab  Penyelia HEM
Unit Kokurikulum
1. Anuar bin Yusuf Penolong PPD Kokurikulum Akademik
2. Zolkurnain bin Mehat Penyelia Kokurikulum
Unit Sukan
1.   Mohd. Izhab bin Yaakob Penyelia Kanan Sukan
2.

 

Belum diisi

Penyelia Sukan