Fungsi Unit Pembangunan Manusia

  • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program dan aktiviti Hal Ehwal Murid meliputi aspek:- Buku Teks, Asrama, Biasiswa dan Bantuan Pelajar Miskin, RMT, Anti Dadah dan lain-lain.
  • Menyelaras hal-hal kaunseling dan disiplin murid.
  • Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti kokurikulum dan sukan meliputi persatuan dan badan beruniform.
  • Memantau dan menyelaras pelaksanaan pendidikan wajib dan sekolah selamat

 Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
Unit Hal Ehwal Murid
1.

 

 

 Belum diisi   Penolong PPD Hal Ehwal Murid
2.   Md. Khasimee bin Mohamad  (Menjalankan tugas) Penolong PPD Bimbingan, Kaunseling Murid & Kerjaya
3.     Belum diisi Penyelia Kanan HEM
 4.   Mohd Shobri bin Rejab@Md Rejab  Penyelia HEM
Unit Kokurikulum
1. Anuar bin Yusuf Penolong PPD, PPP Pembangunan Bakat Murid
2.

 

 

Belum diisi Penyelia Kokurikulum
Unit Sukan
1.   Belum diisi Penyelia Kanan Sukan
2.

Ahmad Shayuri bin Yahaya

(Menjalankan tugas) Penyelia Sukan

TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran