Fungsi Unit Pembangunan dan Perolehan

  • Membantu membuat unjuran keperluan dan merancang prasarana pendidikan.
  • Memantau kerja-kerja penyelenggaraan prasarana pendidikan.
  • Menguruskan tender dan sebut harga di peringkat daerah yang berkaitan.
  • Pemantauan berkaitan peralatan dan perabot untuk sekolah dan asrama.
  • Mengumpul maklumat berhubung dengan pembangunan dan tapak projek.
  • Bertanggungjawab terhadap pemantauan dan pembayaran melalui sistem PMS.
  • Menghadiri mesyuarat tapak dan menyediakan laporan

Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
Unit Pembangunan
1.    Belum diisi Penolong PPD Pembangunan 
 2. Mohammad Wahithir bin Wahab (Menjalankan tugas)Penyelia Kanan Pembangunan 
 3. Mohamad Asyraf bin Mohamad Hassan  Penolong Jurutera 
 4. Nurazlina bt Shamsuddin  Pembantu Tadbir Kewangan  
Unit Perolehan Dan Aset
1.

 

 

Belum diisi Penolong PPD Perolehan & Aset

TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran