Fungsi Unit Pengurusan Akademik

 • Membuat pemantauan dan bimbingan PdP di sekolah rendah dan menengah.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti kurikulum di sekolah rendah dan menengah.
 • Menyelaras dan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik PPD dan mengikut bidang yang ditentukan bagi jangka pendek dan sederhana.
 • Memantau dan menilai pencapaian akademik serta perlaksanaan langkah-langkah pemulihan.
 • Menggembling guru-guru cemerlang mengetuai panitia dalam bidang masing-masing.
 • Bekerjasama dengan PKG/BTPN dalam aspek teknologi pendidikan dan pelaksanaan kurikulum

Fungsi Unit Pendidikan Islam

 • Mengurus, menyelia aktiviti kurikulum dan kokurikulum Pendidikan Islam.
 • Menyelia, memantau keberkesanan pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum Pendidikan Islam.
 • Menganalisis peperiksaan PAFA dan yang berkaitan.
 • Penempatan dan pertukaran guru agama.
 • Menyelaras kemasukan pelajar ke kelas aliran agama.
 • Menyelaras pembangunan dan perkembangan guru-guru Pendidikan Islam termasuk melalui kursus-kursus dalam perkhidmatan

Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
Unit Sains Dan Teknikal
1.  Kassim bin Hj Salleh
 Pen. PPD Tek.Vokasional
 2.  Nur Zarina Toh bt. Abdullah  Pen. PPD Sains Matematik
 3.  Zaini bin Muhamad  Penolong PPD Tek. Vok. (Ren)
 4.  Rosdi bin Abu Bakar  Penolong PPD Sains Mat.(Ren)
Unit Bahasa Dan Kemasyarakatan
1. Hamdi bin Mat Ali Penolong PPD Bahasa
2. Saliza bt Kamal Penolong PPD B.Inggeris (Men)
3.   Belum diisi
Penolong PPD B. Melayu (Ren)
4.   Belum diisi Penolong PPD B.Inggeris(Ren)
5. Mazlan bin Osman Penolong PPD Kemanusiaan
Unit Penilaian Dan Peperiksaan
1. Md. Yatin bin Ismail Penolong PPD Peperiksaan
2. Mohamad Safian bin Aminuddin Penolong PPD Pep. Dalaman
3.   Belum diisi Penyelia Peperiksaan
Unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah    
 1. Shafiee bin Mohd Yatim  Penolong PPD PBS (Men) 
Unit Pendidikan Islam
1.   Belum diisi
Penolong PPD j-Qaf
2. Abdul Mutalib Bin Md Saad Penyelia Kanan Pendidikan Islam
3. Mohd Zawawi bin Mohamad Penyelia Pendidikan Islam/Moral