Fungsi Unit Pengurusan Akademik

 • Membuat pemantauan dan bimbingan PdP di sekolah rendah dan menengah.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti kurikulum di sekolah rendah dan menengah.
 • Menyelaras dan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik PPD dan mengikut bidang yang ditentukan bagi jangka pendek dan sederhana.
 • Memantau dan menilai pencapaian akademik serta perlaksanaan langkah-langkah pemulihan.
 • Menggembling guru-guru cemerlang mengetuai panitia dalam bidang masing-masing.
 • Bekerjasama dengan PKG/BTPN dalam aspek teknologi pendidikan dan pelaksanaan kurikulum

Fungsi Unit Pendidikan Islam

 • Mengurus, menyelia aktiviti kurikulum dan kokurikulum Pendidikan Islam.
 • Menyelia, memantau keberkesanan pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum Pendidikan Islam.
 • Menganalisis peperiksaan PAFA dan yang berkaitan.
 • Penempatan dan pertukaran guru agama.
 • Menyelaras kemasukan pelajar ke kelas aliran agama.
 • Menyelaras pembangunan dan perkembangan guru-guru Pendidikan Islam termasuk melalui kursus-kursus dalam perkhidmatan

Pegawai dan Staf

Bil   Nama  Jawatan
Unit Sains Dan Teknikal
1.   Belum diisi
 Pen. PPD Tek.Vokasional
 2.   Belum diisi  Pen. PPD Sains Matematik
 3.   Belum diisi  Penolong PPD Tek. Vok. (Ren)
 4.   Belum diisi  Penolong PPD Sains Mat.(Ren)
Unit Bahasa Dan Kemasyarakatan
1.   Belum diisi Penolong PPD Bahasa
2. Saliza bt Kamal Penolong PPD B.Inggeris (Men)
3. Khairul Imran bin Abd Rahim (Menjalankan tugas) Penolong PPD B. Melayu (Ren)
4. Rubinidevi a/p Veloo (Menjalankan tugas) Penolong PPD B.Inggeris (Ren)
5.   Belum diisi Penolong PPD Kemanusiaan
6. Nurul Wazna Bt Mohamad Zuki (Menjalankan tugas Unit Pengurusan Akademik)
7.  Nurainie bt Ishak (Menjalankan tugas Unit Pengurusan Akademik)
Unit Penilaian Dan Peperiksaan
1. Md. Yatin bin Ismail Penolong PPD, PPP Pentaksiran &  Peperiksaan
2. Phanuk a/l Naom

 (Menjalankan tugas) Penolong PPD Pep. Dalaman 

3. Hasenah bt. Harun (Menjalankan tugas) Penyelia Peperiksaan
 1. Shafiee bin Mohd Yatim  Penolong PPD, PPP Pentaksiran &  Peperiksaan
Unit Pendidikan Islam
1.   Belum diisi
Penolong PPD j-Qaf
2.   Belum diisi Penyelia Kanan Pendidikan Islam
3. Mohd Zawawi bin Mohamad Penyelia Pendidikan Islam/Moral

TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran