Fungsi Unit SISC+

Peranan:

 • SISC+ membimbing guru melaksanakan pedagogi yang menarik, kreatif, dan inovatif untuk meningkatkan impak P&P.
 • Menyampaikan maklumat berkaitan dasar-dasar pendidikan.

Senarai tugas:

 • Menyedia jadual lawatan bimbingan.
 • Melaksanakan bimbingan dan pemerhatian secara sistematik.
 • Menyediakan laporan bimbingan.
 • Melaksanakan intervensi
 • Melaporkan hasil bimbingan
 • Membimbing GDB melaksanakan program yang diluluskan oleh pusat.
 • Melaksanakan komuniti pembelajaran profesional dalam sekolah dan daerah.
 • Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berkaitan dengan program peningkatan prestasi sekolah mengikut arahan semasa (tanpa menjejaskan waktu bimbingan).
 • Melaksana bimbingan merentas daerah dan negeri lain (dengan kebenaran KPPD/Timbalan Pengarah tanpa menjejaskan waktu bimbingan).

Pegawai dan Staf

 

Bil   Nama  Jawatan
Unit SISC+
1.

Mohammad Shafie bin Mat Nor

SISC+ 
2. Mahziliyah bt Mohamad SISC+ 
3. Siti Nur Fatimah bt Abu Bakar SISC+ 
4. Aiza bt Zainudin SISC+ 
5. Junid bin Mahamood SISC+ 
6.  Hassan bin Hussain SISC+ 
7. Alshaa Rani bin Ab Wahab SISC+ 
8. Noramizah bt Abd Jalil SISC+ 
9. Kogila A/P Ramakrishnan SISC+
10.   Belum disi SISC+ 
11. Fauziah Binti Ahmad SISC+ 
12.   Belum diisi SISC+

TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran