Guru Besar
SK, SJKC dan SABK
Daerah Kulim Bandar Baharu

Tuan,

Disisipkan bersama ini surat berkenaan untuk makluman dan tindakan tuan. Terima kasih