Guru Besar
Sekolah Kebangsaan/Sekolah Jenis Kebangsaan Cina/
Sekolah Agama Bantuan Kerajaan

Tuan,

Disisipkan surat berkenaan untuk makluman dan tindakan tuan,